Ngôn ngữ hiển thị
Loading
Giới thiệu chung

Nền kinh tế hội nhập và mở cửa của Việt Nam đang tăng trưởng nhanh làm tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành thông tin và truyền thông. Các công nghệ và ứng dụng trong lĩnh vực thông tin vô tuyến và vệ tinh liên tục phát triển đã và đang tạo nên sự bùng nổ của thị trường.

Nhận thức được tiềm năng to lớn của lĩnh vực này, OSB đặt trọng tâm chiến lược phát triển của mình vào các sản phẩm và dịch vụ bao gồm:

Cung cấp các giải pháp xây dựng hệ thống và phát triển ứng dụng
Cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật
Tư vấn công nghệ và giải pháp
Tư vấn đầu tư và hợp tác.
Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, cùng với sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác hàng đầu về công nghệ và dịch vụ trên thế giới, OSB cam kết trở thành nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ hàng đầu trong lĩnh vực thông tin vô tuyến và vệ tinh. Chúng tôi xác định lấy chất lượng và sự thành công của khách hàng làm nền tảng cho sự phát triển bền vững lâu dài của OSB