Ngôn ngữ hiển thị
Loading
Truyền thông và OSB
Lễ khai trương website AVRLC
07/04/2015

Buổi khai trương website AVRLC đã thành công tốt đẹp trong buổi sáng ngày 26/3/2015 tại thành phố biển Ngwesaung, Myanmar

Website được nhấn nút khai trương trong buổi lễ rất trang trọng bởi Bộ trưởng Bộ Thông tin của Myanmar và các lãnh đạo ban thư ký ASEAN. 

Hiện tại thông tin chi tiết buổi lễ khai trương đã được đăng tải đầy đủ trên trang chủ của ASEAN http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-senior-information-officials-launch-virtual-learning-resource-centre-website

Các tin khác: